سخنرانی دکتر عاشوری

رایگان!

64 ظرفیت باقیمانده

توضیحات رویداد

شرکت در سخنرانی برای عموم رایگان است.

 ***  رزومه دکتر عاشوری   ***

poster

اطلاعات بیشتر

زمان برگزاری

چهارشنبه 6 دی ماه؛ ساعت 9:00 تا 10:30

نوع ثبت نام

شرکت در سخنرانی برای عموم رایگان است